برای دانلود لیست داروهای ممنوعه در سال ۲۰۱۳ برروی لینک ذیل کلیک کنید
لیست داروهای ممنوعه ۲۰۱۳٫p


برای دانلود فرم معافیت درمانی برروی لينک ذیل کليک کنید
فرم معافیت درمانی -TUE.pdf


برای دانلودآیین نامه ملی کنترل دوپینگ فوتبال بر روی لينک ذیل کلیک کنید
ائین نامه ملی کنترل دوپینگ فوتبال.pdf


برای دانلود لیست داروهای ممنوعه در سال ۲۰۱۴ بر روی لینک ذیل کلیک کنید
Prohibited_List_2014.pdf


برای  شناسنامه سلامت بازیکنان  بر روی لینک ذیل کلیک کنید
PPE-1.pdf.pdf


برای دستورالعمل معاینات پیش از فصل در لیگ چهاردهم  بر روی لینک های ذیل کلیک کنید
دستورالعمل معاینات پیش ا ز فصل-لیگ چهاردهم.pdf