کرمانی مقدم: جذب بازیکن بدون تأیید سرمربی خنده‌دار است/ زاهدی هرچه سریع‌تر باید خودش را نشان دهدمنبع: https://tn.ai/2957707