✅شرکت آقایان
🔸محمد علی دادگر
🔸حامد عظیمی
در کلاس آموزش تکمیلی مدرسین کلاسهای مربیگری درجه C ایران به مدرسی دکتر معینی و پور نعمت در محل ورزشگاه شهید دستگردی تهران