فکری: بی‌برنامگی به تیم ما ضربه زده و کارمان را خراب کرده است/ قانون سقف بودجه درست نیست و امیدوارم آن را بردارندسرمربی تیم فوتبال هوادار تأکید کرد، بی‌برنامگی مسابقات لیگ برتر به این تیم و دیگر تیم‌ها لطمه زده است.


منبع: https://tn.ai/2958116