فولاد محکوم شد- اخبار فوتبال ایران – اخبار ورزشی تسنیم | Tasnim | خبرگزاری تسنیم

*با توجه به شکایت امیر عباسی از باشگاه دریا کاسپین بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17 میلیون و 440 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2849583

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درخصوص چهار پرونده به شرح زیر صادر کرد:

آرای صادره ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

* در پی شکایت احسان مرادیان از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 352 میلیون و 455 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 182 میلیون و 83 هزار و 519 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته نسبت به دعوی خواهان به میزان 6 میلیارد و 500 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت علی خدادادی از باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، قرار رد دعوی خدادادی به طرفیت باشگاه ذوب‌آهن صادر شد.

* با توجه به شکایت مجتبی بیژن از باشگاه شهر خودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 177 میلیون و 670 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.