عزت‌اللهی: تیم نوجوانان نیاز به بازی‌های تدارکاتی قوی دارد/ سعید اول باید با تیم دانمارکی مذاکره کندمنبع: https://tn.ai/2917813