شکست ایران در گام آخر تورنمنت فوتسال برزیل/ سلسائو قهرمان شدتیم ملی فوتسال ایران به مقام نایب قهرمانی تورنمنت برزیل دست یافت.


منبع: https://tn.ai/2957506