شهبازیان: اگر استقلال از بازیکنان جوان استفاده کند، نتیجه می‌گیرد/ نکونام می‌تواند این تیم را جمع کندمنبع: https://tn.ai/2925938