روستوف از پیروزی به تساوی رسیدتیم روستوف با در اختیار داشتن محمد محبی از رسیدن به پیروزی در خانه حریف قعرنشین خود در لیگ برتر روسیه بازماند.


منبع: https://tn.ai/2957065