جریمه نقدی مدافع تیم ملی به نفع شهر زلزله زده خوی- اخبار فوتبال ایران – اخبار ورزشی تسنیم | Tasnim | خبرگزاری تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، براساس رأی صادره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، محمدحسین کنعانی‌زادگان ،بازیکن تیم ملی فوتبال آقایان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال متخلف شناخته شده و مستند به بند “و” ماده 7 آیین ­نامه اخلاقی فیفا و مواد 2و3و4و15و38 آیین­ نامه اخلاق فدراسیون فوتبال به پرداخت دویست میلیون تومان وجه نقد به حساب هیئت فوتبال شهرستان زلزله­ زده خوی جهت توسعه فوتبال در رده ‌های پایه آن شهرستان به عنوان فعالیت اجتماعی در امر فوتبال محکوم شده است.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2853784

رأی فوق ظرف مدت هفت روز با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 63 آیین ­نامه اخلاق قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.