برنامه نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال اعلام شد- اخبار فوتبال ایران – اخبار ورزشی تسنیم

هفته چهارم – سه‌شنبه 31 مرداد – ساعت 16
پالایش نفت بندرعباس – ایرالکو اراک، سالن فجر بندرعباس
سن‌ایچ ساوه – مس سونگون، سالن فجر ساوه
کراپ الوند ایرانیان – گیتی‌پسند، سالن یادگار امام الوند
فرش‌آرای مشهد – آنا صنعت پاسارگاد قم، سالن بهشتی مشهد
سفیر گفتمان تهران – شهرداری ساوه، سالن فاطمه الزهرا (س) شهر ری
زندی بتن کلاردشت – گهر زمین سیرجان، سالن بعثت کلاردشت
فولاد زرند ایرانیان – پوشاک حافظ ساری، سالن دانشگاه آزاد زرند

هفته ششم – یکشنبه 12 شهریور، ساعت 16
فولاد زرند ایرانیان – مس سونگون، سالن دانشگاه آزاد زرند
سن‌ایچ ساوه – گیتی‌پسند، سالن فجر ساوه
ایرالکو اراک – کراپ الوند ایرانیان، سالن آلومینیوم اراک
فرش‌آرای مشهد – شهرداری ساوه، سالن بهشتی مشهد
زندی بتن کلاردشت – پالایش نفت بندرعباس، سالن بعثت کلاردشت
سفیر گفتمان تهران – گهر زمین سیرجان، سالن فاطمه الزهرا (س) شهر ری
آنا صنعت پاسارگاد قم – پوشاک حافظ ساری، سالن شهید حیدریان قم

هفته دهم – جمعه 28 مهر – ساعت 16
شهرداری ساوه – مس سونگون، سالن امام خمینی (ره) ساوه
آنا صنعت پاسارگاد قم – گیتی‌پسند، سالن شهید حیدریان قم
فولاد زرند ایرانیان – کراپ الوند ایرانیان، سالن دانشگاه آزاد زرند
سفیر گفتمان تهران تهران – زندی بتن کلاردشت، سالن فاطمه الزهرا (س) شهر ری
فرش‌آرای مشهد – پالایش نفت بندرعباس، سالن بهشتی مشهد
پوشاک حافظ ساری – گهر زمین سیرجان، سالن سید رسول حسینی ساری
ایرالکو اراک – سن‌ایچ ساوه، سالن آلومینیوم اراک

هفته دوم – پنجشنبه 19 مرداد – ساعت 16
گیتی‌پسند – ایرالکو اراک، سالن پیروزی اصفهان
کراپ الوند ایرانیان – مس سونگون، سالن یادگار امام (ره) الوند
سفیر گفتمان تهران – آنا صنعت پاسارگاد قم، سالن فاطمه الزهرا (س) شهر ری
زندی بتن کلاردشت – شهرداری ساوه، سالن بعثت کلاردشت
پالایش نفت بندرعباس – گهر زمین سیرجان، سالن فجر بندرعباس
فولاد زرند ایرانیان – فرش‌آرای مشهد، سالن دانشگاه آزاد زرند
سن‌ایچ ساوه – پوشاک حافظ ساری، سالن فجر ساوه

هفته پنجم – دوشنبه 6 شهریور – ساعت 16
مس سونگون – سفیر گفتمان تهران، سالن شهید پورشریفی تبریز
شهرداری ساوه – فولاد زرند ایرانیان، سالن امام خمینی (ره) ساوه
ایرالکو اراک – آنا صنعت پاسارگاد قم، سالن آلومینیوم اراک
گیتی‌پسند – زندی بتن کلاردشت، سالن پیروزی اصفهان
کراپ الوند ایرانیان الوند – پالایش نفت بندرعباس، سالن یادگار امام الوند
پوشاک حافظ ساری – فرش‌آرای مشهد، سالن سید رسول حسینی ساری
گهر زمین سیرجان – سن‌ایچ ساوه، سالن امام علی (ع) سیرجان

هفته سوم – چهارشنبه 25 مرداد – ساعت 16
گهر زمین سیرجان – کراپ الوند ایرانیان، سالن امام علی (ع) سیرجان
پوشاک حافظ ساری – سفیر گفتمان تهران، سالن سید رسول حسینی ساری
آنا صنعت پاسارگاد قم – فولاد زرند ایرانیان، سالن شهید حیدریان قم
مس سونگون – زندی بتن کلاردشت، سالن شهید پورشریفی تبریز
گیتی‌پسند – پالایش نفت بندرعباس، سالن پیروزی اصفهان
ایرالکو اراک – فرش‌آرای مشهد، سالن آلومینیوم اراک
شهرداری ساوه – سن‌ایچ ساوه، سالن امام خمینی (ره) ساوه

هفته دوازدهم – پنجشنبه 11 آبان – ساعت 16
شهرداری ساوه – گیتی‌پسند، سالن امام خمینی (ره) ساوه
آنا صنعت پاسارگاد قم – کراپ الوند ایرانیان، سالن شهید حیدریان قم
ایرالکو اراک – سفیر گفتمان تهران، سالن آلومینیوم اراک
فرش‌آرای مشهد – زندی بتن کلاردشت، سالن بهشتی مشهد
پوشاک حافظ ساری – پالایش نفت بندرعباس، سالن سید رسول حسینی ساری
مس سونگون – گهر زمین سیرجان، سالن شهید پورشریفی تبریز
فولاد زرند ایرانیان – سن‌ایچ ساوه، سالن دانشگاه آزاد زرند

هفته یازدهم – پنجشنبه 4 آبان – ساعت 16
مس سونگون – ایرالکو اراک، سالن شهید پورشریفی تبریز
سن‌ایچ ساوه – سفیر گفتمان تهران، سالن فجر ساوه
زندی بتن کلاردشت – فولاد زرند ایرانیان، سالن بعثت کلاردشت
پالایش نفت بندرعباس – آنا صنعت پاسارگاد قم، سالن فجر بندرعباس
گهر زمین سیرجان – شهرداری ساوه، سالن امام علی (ع) سیرجان
کراپ الوند ایرانیان – فرش‌آرای مشهد، سالن یادگار امام (ره) الوند
گیتی‌پسند – پوشاک حافظ ساری، سالن پیروزی اصفهان

هفته نهم – جمعه 21 مهر – ساعت 16
شهرداری ساوه – ایرالکو اراک، سالن امام خمینی (ره) ساوه
کراپ الوند ایرانیان – سفیر گفتمان تهران، سالن یادگار امام (ره) الوند
پالایش نفت بندرعباس – فولاد زرند ایرانیان، سالن فجر بندرعباس
گهر زمین سیرجان – آنا صنعت پاسارگاد قم، سالن امام علی (ع) سیرجان
گیتی‌پسند – فرش‌آرای مشهد، سالن پیروزی اصفهان
مس سونگون – پوشاک حافظ ساری، سالن شهید پورشریفی تبریز
زندی بتن کلاردشت – سن‌ایچ ساوه، سالن بعثت کلاردشت

به گزارش تسنیم، تیم زندی بتن کلاردشت در فصل جدید با نام ستاره بوتیا شرکت می‌کند که سازمان لیگ به این تغییر نام و مالکیت باشگاه اشاره نکرده است.

هفته اول – جمعه 13 مرداد – ساعت 16
گهر زمین سیرجان – گیتی‌پسند، سالن امام علی (ع) سیرجان
شهرداری ساوه – کراپ الوند ایرانیان الوند، سالن امام خمینی (ره) ساوه
فرش‌آرای مشهد – سفیر گفتمان تهران، سالن شهید بهشتی مشهد
ایرالکو اراک – فولاد زرند ایرانیان، سالن آلومینیوم اراک
پوشاک حافظ ساری – زندی بتن کلاردشت، سالن سید رسول حسینی ساری
مس سونگون – پالایش نفت بندرعباس، سالن شهید پورشریفی تبریز
آنا صنعت پاسارگاد قم – سن ایچ ساوه، سالن شهید حیدریان قم

هفته هفتم – جمعه 31 شهریور – ساعت 16
پوشاک حافظ ساری – ایرالکو اراک، سالن سید رسول حسینی ساری
گیتی‌پسند – سفیر گفتمان تهران، سالن پیروزی اصفهان
گهر زمین سیرجان – فولاد زرند ایرانیان، سالن امام علی (ع) سیرجان
شهرداری ساوه – آنا صنعت پاسارگاد قم، سالن امام خمینی (ره) ساوه
کراپ الوند ایرانیان – زندی بتن کلاردشت، سالن یادگار امام (ره) الوند
مس سونگون – فرش‌آرای مشهد، سالن شهید پورشریفی تبریز
پالایش نفت بندرعباس – سن‌ایچ ساوه، سالن فجر بندرعباس

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2933355

هفته هشتم – جمعه 7 مهر – ساعت 16
آنا صنعت پاسارگاد قم – مس سونگون، سالن شهید حیدریان قم
فولاد زرند ایرانیان – گیتی‌پسند، سالن دانشگاه آزاد زرند
سن‌ایچ ساوه – کراپ الوند ایرانیان، سالن فجر ساوه
ایرالکو اراک – زندی بتن کلاردشت، سالن آلومینیوم اراک
پوشاک حافظ ساری – شهرداری ساوه، سالن سید رسول حسینی ساری
سفیر گفتمان تهران – پالایش نفت بندرعباس، سالن فاطمه الزهرا (س) شهر ری
فرش‌آرای مشهد – گهر زمین سیرجان، سالن بهشتی مشهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه کامل نیم‌فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتسال 1402 به شرح زیر است:

هفته سیزدهم – جمعه 19 آبان – ساعت 16
گهر زمین سیرجان – ایرالکو اراک، سالن امام علی (ع) سیرجان
گیتی‌پسند – مس سونگون، سالن پیروزی اصفهان
سفیر گفتمان تهران – فولاد زرند ایرانیان، سالن فاطمه الزهرا (س) شهر ری
زندی بتن کلاردشت – آنا صنعت پاسارگاد قم، سالن بعثت کلاردشت
پالایش نفت بندرعباس – شهرداری ساوه، سالن فجر بندرعباس
سن‌ایچ ساوه – فرش‌آرای مشهد، سالن فجر ساوه
کراپ الوند ایرانیان – پوشاک حافظ ساری، سالن یادگار امام (ره) الوند