برتری یک نیمه‌ای شاگردان رحمتی مقابل مومبای سیتی/ حسینی زننده اولین گل آسیایی نساجینیمه اول دیدار تیم‌های نساجی و مومبای سیتی با برتری شاگردان رحمتی خاتمه یافت.


منبع: https://tn.ai/2958056