افتتاح دفتر هیات فوتبال شهرستان بشرویه با حضور رئیس . نایب رئیس و دبیر هیات فوتبال استان
💯هیأت فوتبال استان خراسان جنوبی
___________________

اخبار تکمیلی از کانال هیات
⚽️Channel |@skhfootball